Parterapi er for jer der trænger til at forny jeres relation.

Måske er I kørt fast i evindelige skænderier om småting, uenigheder i jeres hverdagsliv, jalousi, utroskab eller børneopdragelse. Måske er I kørt fast efter perioder med stress eller sygdom og har behov for at se tingene på en ny måde.

Eller måske har I bare behov for at styrke jeres relation og komme endnu tættere på hinanden.

Det er jeres indbyrdes forhold, jeres relation, der er den bærende kraft i jeres liv. Både for jer selv, for hinanden og for jeres børn.

Har Familieretshuset eller kommunen anbefalet at I får hjælp til at løse konflikter om børn eller skilsmisse, kan jeg være en neutral part, som støtter jer i at finde kompromiser som I begge kan leve med - og leve efter.

Jeg hjælper jer med at se ind bag problemerne og uenighederne, så I finder tilbage til den kærlighed, forståelse og indlevelse i hinandens verden, som engang var jeres udgangspunkt.

Parterapi kan ikke vente. Hvis I har fået idéen, erkendt behovet og snakket om det, så gør noget ved det. Jo tidligere I kommer, jo nemmere er det at opnå gode resultater.

Parterapi foregår som samtale, hvor I begge er til stede. Nogle gange kan samtalen foregå som kombinationsbehandling med individuel terapi, hvis der er individuelle temaer, der presser sig på. I starter og slutter parterapi-forløbet sammen.