Ydelser

Jeg tilbyder:

Individuel terapi

Individuel psykoterapi foregår som en samtale, der er koncentreret om de ting i dit liv, der er svære for dig. Jeg hjælper dig med at fastholde din opmærksomhed på centrale dele af dit liv.

Vi arbejder sammen om at forbedre din livskvalitet og bliver i stand til at træffe mere kvalificerede valg for dig selv, med alt hvad dette indebærer.


Det er dig, der bestemmer. Emnerne er alt, hvad der har betydning for dig, og udgangspunktet er din unikke oplevelser af, hvad det vil sige at være dig, både alene med dig selv og sammen med andre.

Supervision til plejefamilier

Det kræver en høj faglighed at holde fast i professionaliteten, når man arbejder med anbragte børn. 


Den faglige udfordring handler om bevidste og reflekterede valg.  Det kan især være svært når man arbejder relationsorienteret og anerkendende.

Den personlige udfordring handler om f.eks. at blive fanget af afmagt eller vrede, eller blive offer for splitting.

Det er ikke uprofessionelt at blive ramt og involveret. Det er uprofessionelt at ignorere det og ikke tage sig af det.


Supervision hjælper dig med at bevare overskuddet og er med til at forebygge stress og udbrændthed.

Stresscoaching

For at sige farvel til stress er det første skridt: erkendelse. Næste skridt er at beslutte at gøre noget ved det. De færreste kommer igennem alene.

Du har brug for viden og værktøjer og en stabil støtte til at lære nye gode vaner, så du kan leve uden stress. 

På den rejse støtter jeg dig at være den vigtigste i dit liv. 

Familieterapi og terapi i stedfamilier

Udgangspunktet for familieterapi er, at det er hele familiens problem, når én i familien ikke trives. Familien opfattes som et sammenhængende system, hvor ét familiemedlems adfærd påvirker adfærden hos de andre familiemedlemmer. Det er derfor i den måde i er familie på, løsningerne skal findes.


Stedfamilie-terapi : at skabe en ny familie efter en skilsmisse kan være en hård proces med betydelige udfordringer. Nogle gange kan udfordringerne vokse sig til problemer og forekomme så store, at man har brug for hjælp til at komme videre. Her kan familieterapi, f.eks. sammen med parterapi være en af løsningen.

Parterapi

Parterapi hjælper med de problemer, der opstår i jeres relation. Derfor forudsætter parterapi også, at I begge to deltager.


Det er ikke personerne, men derimod relationen, der er omdrejningspunktet og derfor også den, som skal ændres.


Parforholdet er det sted, hvor vores dybeste forhåbninger om kærlighed udspiller sig. Kærlighed betyder her at blive set, hørt, respekteret og accepteret. Det betyder fysisk og psykisk nærhed.


Jeg hjælper jer med at se ind bag problemerne og uenighederne, så I finder tilbage til den forståelse og indlevelse i hinandens verden, som engang var udgangspunktet for jeres parforhold.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en effektiv terapeutisk behandlingsform, hvor du får mulighed for at komme i kontakt med din underbevidsthed og "omprogrammere" dine tanker og din adfærd.

I hypnoterapi bruges hypnose som redskab. 


Jeg tager klienter ind fra november 2022.

Anne-Lene Lundgaard - annelene@helhedfordig.dk - Tlf. 22 40 17 77

Lumbyvej 11B, st.th., 5000 Odense C